Hoàn trả tiền hoa hồng (tiền COM)

Đại lý casino LVS788 thông báo tiền COM hoàn trả cho thành viên là 2% tổng tiền chơi trong tuần. Thời gian trả sẽ vào thứ 2 hàng tuần